Blog

Nieuwe workshops, enthousiaste reacties, HOLY in het nieuws. Hier leest u de laatste nieuwtjes over HOLY.

Nieuw HOLY project 2013: Clips over Slavernij

150 jaar geleden kwam er een einde aan de slavernij in de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Dit historische feit wordt in 2013 groots herdacht.

In aansluiting hierop wil HOLY in 2013 het nieuwe project ’Clips over Slavernij’ gaan ontwikkelen, waarin jongeren bewust worden gemaakt van de geschiedenis van de slavernij en actief worden betrokken bij het debat over de hedendaagse slavernij.

In Clips over Slavernij worden jongeren zich bewust hoezeer slavernij is verweven in onze samenleving. Waar jongeren met een Surinaamse en Antilliaanse achtergrond zich uiterst bewust zijn van het slavernijverleden, getuige ook de jaarlijkse Keti-Koti viering, hebben anderen jongeren nauwelijks besef van de importantie van slavernij als historisch onderwerp met belangrijke actuele betekenis.

Jongeren worden in Clips over Slavernij uitgedaagd om creatief en oplossingsgericht over het slavernijverleden en hedendaagse vormen van slavernij na te denken en hun ideeën te verbeelden in een animatieclip. Want hoe ziet een wereld zonder slavernij er eigenlijk uit? En wat kunnen wij zelf hier en nu doen om een verandering in te zetten? Juist de HOLY methode leent zich bij uitstek om de hedendaagse relevantie van deze belangrijke historische gebeurtenis onder de aandacht te brengen bij jongeren, door ze op een voor hen aansprekende manier hiermee aan de slag te laten gaan.

Clips over Slavernij wordt in eerste instantie uitgezet in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Alle jongeren doen met hun clips mee aan een grote sociale media wedstrijd, waarbij de winnende clips onder andere vertoond zullen worden tijdens de Herdenking Slavernijverleden in 1 juli 2013 in Amsterdam. Daarnaast zal voor de vertoningen aansluiting worden gezocht bij evenementen en festivals, die in het speciale herdenkingsjaar 2013 landelijk rondom Slavernij worden opgezet.

Jongeren krijgen zo de kans om hun mening, idee of oplossing over slavernij onder de aandacht te brengen van een groot publiek.

_________________________________________________________________________________

Heeft u interesse met uw school deel te nemen aan Clips over Slavernij of organiseert u een evenement rondom de herdenking Slavernij 2013 en ziet u mogelijkheden voor samenwerking, neem dan contact met ons op via info@holy.nl of bel 020 716 37 70

HOLY is blij met de subsidietoekenning van de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013, en heeft er alle vertrouwen in dat ook andere fondsen een bijdrage willen leveren om dit project tot stand te kunnen brengen. Maar dat is nog even afwachten!

Meer

Later Eerder

twitterbird

HOLY latest tweets