Over HOLY

Het verhaal van HOLY

1999. Voor het maken van een kunstwerk observeert Merel Mirage jongeren in de openbare ruimte . Het valt haar op dat ze zo weinig van zichzelf durven te tonen. Het blijft vaak bij het dragen van de juiste merkkleding. Merel vraag zich af hoe de wereld eruit ziet als ze meer van zichzelf laten zien. In haar gedachte ziet ze allemaal kleine plaatjes van jongeren. Ieder met een eigen ontroerend of bijzonder verhaaltje.

Dat brengt Merel op het idee om een online animatietool te ontwikkelen waarmee je makkelijk een animatie maakt en die je makkelijk met anderen deelt. In een tijd zonder YouTube en waarin een jpeg uploaden minuten kost, geen eenvoudige klus. Maar na maandenlang zwoegen en fijnslijpen komt de tool er toch, en het openbare kunstwerk ook. In de vorm van de HOLY Automaat met een ingebouwd beeldscherm waarop animatiefilmpjes zijn te zien. Eindelijk kunnen jongeren hun stem laten horen in de openbare ruimte en zichzelf laten zien.

In 2004 volgen de eerste animatieworkshops. Na de moord op Theo van Gogh ontstaan de Clips voor Vrijheid en raakt alles in een stroomversnelling. Inmiddels geeft HOLY jaarlijks ruim 200 workshops, en komen er steeds weer nieuwe themaprojecten en initiatieven bij. Zo biedt HOLY sinds kort ook een partnership waarbij scholen de lesmethode naar eigen inzicht en vakoverstijgend in kunnen zetten. 

De naam HOLY

Stichting HOLY is opgericht in 2002 door Merel Mirage. De naam HOLY is een afgeleide van de wijk Vlaardingen-Holy waar in 2000 bij een school de eerste HOLY Automaat is geplaatst. Op de plek stond vroeger een kasteel van de ridderhofstad Holy. Het toegangshek van het kasteel was opgesierd met het wapen van Holy waarin 7 merels zijn afgebeeld; Merel is de oprichter van de stichting.

Bevlogen creatieven

Stichting HOLY is een dynamische organisatie met een klein projectbureau. Daarnaast heeft HOLYeen netwerk van flexibel in te zetten creatieven waaronder workshopleiders, camerajournalisten, filmmakers, redacteuren en coördinatoren voor evenementen, kunstprojecten en workshops.

Doelstellingen

Cultuureducatie/participatie: visuele zelfexpressie

Jongeren leren zich creatief te uiten door het maken van een animatieclip. De HOLY Animator biedt jongeren een laagdrempelige mogelijkheid om een artistiek product te creëren: je consumeert niet op internet, je creëert.

Maatschappelijk bewustzijn stimuleren

HOLY stimuleert jongeren een mening te vormen over maatschappelijke thema’s en leert ze deze te verbeelden met de mediamiddelen van nu. Door middel van animatie leren zij gezamenlijk na te denken over maatschappelijke onderwerpen en hierover te discussiëren. De gezamenlijke bespreking van de clips maakt jongeren bewust van de uitwerking van hun eigen boodschap op de omgeving. De discussies die ontstaan en de samenwerking tussen jongeren met verschillende achtergronden zorgen voor verdieping in het thema en reflectie op zichzelf en de ander.

Bijdragen aan maatschappelijk debat

De boodschappen van jongeren worden via zo veel mogelijk fora, evenementen en social media verspreid en getoond. Zo wordt een breed publiek betrokken in het gesprek over het betreffende thema. De clips worden vertoond op festivals, in het openbaar vervoer, op televisiezenders, op scholen en op internet. Vaak wordt de vertoning omkleed met discussies.

Mediawijsheid vergroten

Jongeren denken momenteel in nieuwe media, online beeldcultuur en social media. Vele uren per dag worden gespendeerd aan media, tot zelfs bijna 11 uur per dag. Leren omgaan met media, die zo’n geweldige invloed hebben, is dus belangrijk. Met HOLY leren jongeren bedoelde en onbedoelde effecten kennen van beeldboodschappen en hier analytisch naar te kijken. Dit maakt hen weerbaarder in een wereld waar zij steeds meer geconfronteerd worden met een veelheid aan mediaboodschappen. 

Oprichter en directeur Merel Mirage

‘Als jongeren hun mening, gevoelens en gedachten verbeelden in een animatieclip komen vaak ontroerende en creatieve resultaten uit. Iedereen heeft iets waardevols te zeggen en te laten zien.’

Merel Mirage is initiatiefnemer van HOLY. Zij studeerde cum laude af op de postgraduate studie aan de Kunsthochschule für Medien in Keulen. Het realiseren van communicatie tussen verschillende culturen staat centraal in haar werk.

‘Ik vind het belangrijk om de stem en de verbeeldingskracht van jongeren, uitgedrukt in clips in de openbare ruimte te tonen.’

Merel is een pionier op het gebied van nieuwe media. Al in 1993 maakte zij haar eerste kunstwerk op het internet. Merel maakte media installaties, video’s en initieert internetprojecten. HOLY is hiervan een voorbeeld.

Haar werk is veelvuldig geëxposeerd, onder andere in het Stedelijk Museum en tijdens 3 edities van de Biënnale van Venetië. Zij viel vaker in de prijzen. Ook het HOLY project is de afgelopen jaren als pionier op nationale en internationale nieuwe media tentoonstellingen en conferenties geëxposeerd.

Bestuur

Voorzitter Emile Fallaux

Documentairemaker, schrijver, voormalig hoofdredacteur Vrij Nederland, voormalig directeur Internationaal Filmfestival Rotterdam.

Secretaris Tjeerd Overdijk

Advocaat intellectueel eigendom en IT voor Vondst Advocaten

Penningmeester John de Zwart

Voormalig hoofdredacteur/directeur van AT5.

HOLY wordt ondersteund door